Amorphous ထုတ်ကုန်များ

  • EMC Common Mode Choke Cores

    EMC ဘုံ Mode ကို Choke Cores

    Common Mode Chokes (CMC) ကိုလျှပ်စစ်ကွန်ယက်တွင်အီလက်ထရောနစ်သုံးကိရိယာများနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI) ၏ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုဖြင့် EMI ကိုဖိနှိပ်ရန်အသုံးပြုသည်။